Werkwijze

Kennismaking/ intake;

Coachsessie(s);
Duren ongeveer 1 uur en aan het eind van elke sessie vindt er een terugkoppeling plaats

Oudergesprekken;
Duren ongeveer 1 uur.

Evaluatie eind gesprek;
Duurt ongeveer 1 uur

* Observeren op school of in de thuissituatie behoren tot de mogelijkheden.